One Comment

  1. Bean Le
    July 27, 2017 @ 12:11 pm

    Anh Trung cho em hỏi hình xăm cá chép 3D kín lưng thì giá thành khoảng bao nhiêu và mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành ? Em cám ơn !

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *